BLIV MENTOR

Har du lyst til at dele ud af din livserfaring?

Vil du være rollemodel og sparringspartner for en ung? Og vil du gøre en frivillig indsats?

Som mentor bruger du dine egne erfaringer og det, du selv har med i ’rygsækken’. Mentoring er ikke rådgivning, terapi eller behandling, men en relation baseret på erfaring og goodwill.

De unge har måske brug for inspiration og nye input i forhold til uddannelsesvalg eller i forhold til at fastholde uddannelse/job.

Vi søger løbende dygtige frivillige mentorer, der har lyst til at:

* Få et kursus i at være mentor og gennemføre et eller flere mentorforløb sammen med en ung

* Blive sat ind i mentorpakkerne med værktøjer, som du kan bruge sammen med den unge

* Få træning og supervision i forhold til værdierne bag den frivillige mentorrolle

                 * Være med til at udvikle og kvalificere en ny frivillig mentorindsats i Frivilligcenter Gentofte

* Vi forventer, at du er vant til en-til-en samtaler, er nærværende, tålmodig og psykisk robust samt overholder tavshedspligt og fortrolighed.

Vi glæder os til at høre fra dig – skriv en kort ansøgning til: kontakt@mentorstyrke.dk